Thứ trưởng Bộ Công Thương, Cao Quốc Hưng trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc PVN cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn (Ảnh: PVN)

Sáng nay (4/3), tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công Thương đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Cao Quốc Hưng đã đánh giá cao những đóng góp của ông Nguyễn Vũ Trường Sơn trong quá trình công tác tại PVN.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong toàn Tập đoàn sẽ đoàn kết vượt qua những khó khăn, thử thách đưa ngành dầu khí tiếp tục phát triển, xứng đáng là tập đoàn kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ tập trung các giải pháp về con người, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cũng như tái cơ cấu và Quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời áp dụng phương thức quản trị theo chuẩn mực quốc tế cũng như có giải pháp để kịp ứng phó trước diễn biến giá dầu ở đang ở mức thấp.

"Tập đoàn sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt động dầu khí gắn liền với bảo vệ chủ quyền và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài duy trì sự có mặt, triển khai hoạt động tại các khu vực cho phép," Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn nói.

Trước khi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong ngành dầu khí, gần đây nhất là Phó Tổng Giám đốc Vietsovptro, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam./.