Ông Nguyễn Xuân Anh (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 16/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các Ban của Hội đồng Nhân dân và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố và một số nội dung quan trọng khác.

100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố có mặt tại kỳ họp đã bầu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

100% đại biểu đã bầu ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng bầu ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu các ông Đặng Việt Dũng, Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Văn Miên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 20 Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng bầu bà Phan Thúy Linh làm Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, ông Phạm Tấn Xử làm Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, ông Phan Thanh Long làm Trưởng ban Pháp chế, ông Tô Văn Hùng làm Trưởng ban Đô thị, ông Đoàn Xuân Hiếu làm Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX; bầu 20 Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội lớn song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Để nhiệm kỳ mới của Hội đồng Nhân dân thành phố hoạt động sôi nổi, hiệu quả, trước mắt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở, ngành và từng vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ngay sau kỳ họp này cần tập trung thực hiện các một số nội dung chủ yếu; cần nhanh chóng ổn định, kiện toàn về mặt bộ máy tổ chức, tiếp tục phát huy tính đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, hoạt động của Thường trực, các ban và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố theo hướng sâu sát, khoa học và dân chủ hơn.

Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm và danh dự của một đại biểu dân cử, phải thực hiện đúng chương trình hành động mà mỗi vị đã cam kết trước cuộc bầu cử vừa qua. Cơ quan Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố phải giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy Đảng, đoàn kết thống nhất, kỷ cương, tập trung và thực sự dân chủ./.