Ngày 30/8, kỳ họp thứ II Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII đã bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh Lâm Đồng được bầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy được bầu là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1958, từng là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, hiện là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016).

Theo yêu cầu công tác, tại kỳ họp thứ II Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, ông Nguyễn Xuân Tiến đã có đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, được Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận và được bầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Huỳnh Đức Hòa, sinh năm 1954, từng giữ các chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, từ năm 2004 đến nay là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và vừa được Tỉnh ủy Lâm Đồng bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Theo yêu cầu công tác, tại kỳ họp này, ông Huỳnh Đức Hòa cũng có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2011-2016, được Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận và được bầu là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016./.

Phan Văn Đông (TTXVN/Vietnam+)