Ong Pham Van Sinh tai dac cu chuc danh Bi thu Tinh uy Thai Binh hinh anh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc thành công sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ.

Đại hội tín nhiệm bầu 54 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí.

Ông Phạm Văn Sinh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; các đồng chí Đặng Trọng Thăng và Nguyễn Hồng Diên được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đã nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010-2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong 5 năm 2015-2020, nêu trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội; thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng các cấp, đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận về các vấn đề như: Cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, các giải pháp phát triển kinh tế biển, đảo gắn với đảm bảo môi trường sinh thái, đẩy mạnh các giải pháp phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, các giải pháp thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh: Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quê hương, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thường xuyên tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ cách mạng và kế thừa kinh nghiệm của các khóa trước, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Thái Bình xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tỉnh Thái Bình tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia, xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm phát triển kinh tế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.

Tỉnh Thái Bình phấn đấu đến năm 2020 GRDP bình quân đạt 2.300-2.500 USD/người, thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng trở lên, trong đó thu nội địa đạt 4.000 tỷ đồng (không tính thu tiền sử dụng đất). Trên 75% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, các xã còn lại đạt 15 tiêu chí trở lên./.
Thu Hoài-Xuân Tiến (TTXVN/Vietnam+)