Ngày 8/6, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII đã thực hiện bầu bổ sung nhân sự Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Phan Văn Đa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ông Phan Văn Đa sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp chính trị. Với việc bầu thêm ông Phan Văn Đa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hiện có 4 phó chủ tịch.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bầu ông Du Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; cho thôi làm nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trương Văn Dũng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nghỉ hưu.

Cũng tại kỳ họp bất thường này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đồng ý cho thôi giữ chức danh Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Ánh Đông để nhận nhiệm vụ ở cơ quan khác; đồng thời, bầu ông K'Mák (sinh năm 1972, dân tộc Mạ, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Đam Rông, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh) làm Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.