Ông Thào Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trúng cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII; bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII; ông Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI trúng cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII.

Đối với các chức danh của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Tiến, Trần Đức Quý và bà Hà Thị Minh Hạnh.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng bầu chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh; 16 người là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Hà Giang được bầu vào chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang./.