Ong Tran Quoc Trung duoc bau lam Bi thu Thanh uy Can Tho hinh anh 1Ông Trần Quốc Trung. (Nguồn: cantho.gov.vn)

Sau ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, chiều 25/9, Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Thành ủy gồm 53 đồng chí ưu tú đại diện cho trên 42.000 đảng viên toàn Đảng bộ, giảm hai đồng chí so với nhiệm kỳ trước; bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 đồng chí, tăng một đồng chí so với nhiệm kỳ trước; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 16 đồng chí chính thức và hai đồng chí dự khuyết.

​Ông Trần Quốc Trung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Trần Thanh Mẫn được điều động về làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phụ trách công tác Đảng - Đoàn. Các ​ông Phạm Gia Túc, Võ Thành Thống, Phạm Văn Hiểu được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy.

Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 có c hủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại, xứng tầm với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long."

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân từ 7,5 đến 8%/năm; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 96,9 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 đạt tỷ trọng khu vực I chiếm 7,31%, khu vực II chiếm 32,36% và khu vực III chiếm 60,33%; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 11 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt từ 280.000 đến 300.000 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 11,6%, trong đó thu nội địa tăng bình quân 12,4%, thu thuế xuất nhập khẩu tăng bình quân 6%. Tổng chi ngân sách địa phương tăng bình quân 14%...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã đề ra bốn giải pháp phát triển kinh tế xã hội với ba khâu đột phá. Bốn giải pháp đó là: Tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế với tốc độ cao; Huy động các nguồn lực, xây dựng và phát triển đô thị thành phố văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn; Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác phát triển, công tác đối ngoại, đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế; Phát triển văn hóa xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó, ba khâu đột phá gồm: xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đi đôi với chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm với nhiệm vụ mới; Tập trung huy động mọi nguồn lực, kết hợp vận dụng cơ chế chính sách của Trung ương, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng đồng bộ; Tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý, điều hành kinh tế xã hội và các lĩnh vực đời sống của nhân dân thành phố, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu hàng hóa, phát triển các ngành dịch vụ có giá trị cao, thu hút nhiều dự án đầu tư vào thành phố.../.
Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+)