Sau hai ngày làm việc, ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 51 người; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần XII gồm 16 người.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trần Trí Dũng được bầu tái cử Bí thư Tỉnh ủy; các ông Đồng Văn Lâm, Ngô Chí Cường, Sơn Thị Ánh Hồng được bầu là Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh 5 năm qua, tỉnh Trà Vinh đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế-xã hội có bước phát triển khá nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Kết cấu hạ tầng yếu kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, cần tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Trà Vinh phấn đấu GRDP tăng từ 11-12%/năm; tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ trong GRDP chiếm 70%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 30%, GRDP bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/người. Tỉnh cũng phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 2-2,5%/năm, tạo thêm việc làm mới cho 22.000 lao động/năm; phấn đấu đến năm 2020 có hơn 42 xã và 1-2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, mang tính quyết định; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tỉnh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển công nghiệp với những ngành mũi nhọn như chế biến, công nghiệp hỗ trợ.

Tỉnh ưu tiên huy động nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo chuyển biến đột phá cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh và bền vững./.