Ngày 12/4, ông Trần Văn Trí, chồng bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco) cho biết ông đã nhận được giấy ủy quyền của bà Phạm Thị Diệu Hiền từ Hoa Kỳ, ủy quyền cho chồng toàn quyền quyết định mọi việc của Bianfishco.

Giấy ủy quyền gửi về theo đường bưu điện có xác nhận của luật sư, chính quyền bang sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Bà Phạm Thị Diệu Hiền giao cho ông Trần Văn Trí toàn quyền điều hành và quyết định mọi việc của công ty, trong đó có việc thanh toán các khoản nợ .

Giấy ủy quyền được lập ngày 15/3, tại Bệnh viện Fountain Valley (nơi bà Hiền đang điều trị bệnh) thuộc thành phố Fountain Valley, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Công chứng viên tên Son Vo đã đến bệnh viện ký vào giấy ủy quyền ngày 16/3.

Nhà chức trách của bang sở tại cũng có công văn chứng thực ngày 2/4.

Ngày 3/4/2012, ông Nguyễn Hồng Hà, Tham tán thừa lệnh Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã ký xác nhận số 1088/ĐSQ-HPH12.

Giấy ủy quyền của bà Phạm Thị Diệu Hiền được làm đúng trình tự thủ tục và gửi về trên cơ sở yêu cầu của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ để làm cơ sở pháp lý cho ông Trần Văn Trí thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ.

Theo ông Trần Văn Trí, trên cơ sở được ủy quyền làm Tổng Giám đốc, ông sẽ họp các cổ đông chiến lược để giải quyết các khoản nợ của Bianfishco và tiến hành đại hội cổ đông, định kế hoạch khôi phục sản xuất của nhà máy.

Ông cũng có đủ điều kiện pháp nhân để bán một số tài sản của công ty để trả nợ tiền mua cá của nông dân và trả lương cho công nhân.

Ông Trí cũng cho biết, Công ty Bianfishco đã trả được hơn 300 tỷ đồng nợ các ngân hàng; đã thỏa thuận với một ngân hàng đồng ý hỗ trợ vốn cho Bianfishco khôi phục sản xuất và tiến tới trả dứt nợ lương cho công nhân đang nghỉ chờ việc./.

Trần Khánh Linh (TTXVN)