Ngày 17/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc sau ba ngày làm việc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 51 người, bầu 16 đại biểu chính thức và một đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người, bầu ông Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII. Các ông Lê Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Mai Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Phủ Lý giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XVIII.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phương hướng của Đại hội nêu rõ, Hà Nam sẽ phát huy lợi thế địa phương nằm trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, là cửa ngõ phía Nam Hà Nội, có các điều kiện thuận lợi về địa lý, giao thông và các điều kiện thuận lợi khác để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đại hội đề ra các mục tiêu chủ yếu như Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 13,5%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 40,2 triệu đồng/người/năm trở lên; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 17,8%/năm; giải quyết việc làm mới cho 75.000 lao động; hằng năm có 85% tổ chức cơ sở Đảng, 80% chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh và 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ./.