Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đặng Công Mạo/TTXVN)

Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; ông Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cũng đã bầu các Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 về việc thành lập các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Cũng tại kỳ họp, ông Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; các ông Lê Văn Nưng, Nguyễn Thanh Bình, Lâm Quang Thi tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng bầu 18 ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và 39 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.