Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. (Nguồn: thainguyen.gov.vn)

Từ ngày 8-10/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XII đã tổ chức kỳ họp thứ 15 nhằm thông qua một số nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, đồng thời tiến hành bầu và miễn nhiệm một số chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Bùi Xuân Hòa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Khắc Lâm - Bí thư Thành ủy thành phố Sông Công làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016; bầu ông Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ông Trịnh Việt Hùng - Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả bầu cử các chức vụ lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh tại kỳ họp sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Sau khi thảo luận, các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 gồm các mục tiêu chủ yếu: duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 12%, thu ngân sách 6.500 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20%, sản lượng lương thực đạt 435.000 tấn, trồng mới và trồng lại 1.000ha chè, tạo việc làm mới cho 15.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo chuẩn mới 2%...

Để đạt được các mục tiêu này, Thái Nguyên tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp-xây dựng, điều chỉnh lại chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tổ chức lại sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung các nguồn lực để hoàn thiện các công trình, dự án trọng điểm; tái cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển các ngành sản xuất chủ lực quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thu theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Thái Nguyên đổi mới quản lý giáo dục, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sởt vật chất và thiết bị dạy nghề; tập trung phát triển tuyến y tế cơ sở, tiếp tục hoàn thiện các bệnh viện theo hướng chuyên sâu; tổ chức thực hiện tốt dự án hỗ trợ người đi lao động ở nước ngoài và các đề án liên quan đến chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững...

Kỳ họp cũng thông qua một số nghị quyết quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương như: kế hoạch sử dụng đất năm 2016, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phân bổ biên chế hành công chức hành chính, biên chế sự nghiệp, quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi, Hội Chữ thập Đỏ cấp xã./.