Ngày 28/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XII đã tổ chức Hội nghị bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Kết quả, ông Vũ Văn Hoàn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2010-2015 với số phiếu đạt 47/48 phiếu, bằng 97,9% số Ủy viên Ban chấp hành dự họp.

Ông Vũ Văn Hoàn được bầu thay ông Tô Như Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đã được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2014./.