Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters.com)

Sẽ là "lợi bất cập hại" nếu khu vực tư nhân của Ngân hàng Thế giới (WB) đầu tư vào các doanh nghiệp, ngân hàng và các thể chế tài chính trung gian dưới hình thức góp vốn tư nhân. Đây là cảnh báo của tổ chức phát triển toàn cầu Oxfam có trụ sở ở Anh đưa ra trong báo cáo công bố ngày 1/4.

Theo Oxfam, Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của nhóm ngân hàng WB phụ trách khu vực tư nhân, sẽ không thể kiểm soát được "đích đến" của đồng tiền nếu gián tiếp đầu tư qua một bên thứ ba.

Oxfam cho biết khoảng 63% trong tổng vốn đầu tư trị giá 17 tỷ USD của IFC đưa ra trong các cam kết trong tài khóa 2014 là dành cho các thể chế tài chính trung gian ở các nước đang phát triển. Các khoản đầu tư nhằm mục tiêu giảm đói nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước này.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Oxfam, khoản đầu tư này có nhiều nguy cơ gặp rủi ro, đặc biệt khi WB rót vốn vào các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng và cung cấp các khoản vay cho các nước đang có chiến sự.

Trước những nhận định của Oxfam, IFC nêu rõ tổ chức này đã tăng số lượng chuyên gia giám sát các dự án được đánh giá là rủi ro, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm toán các tổ chức được rót vốn đầu tư mỗi năm.

Tuy nhiên, Oxfam cho rằng các biện pháp trên của IFC là "không đủ" do tổ chức này vẫn bỏ qua các rủi ro lớn hoặc không chia sẻ đủ thông tin về các khoản đầu tư.

IFC cùng với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển, Hiệp hội Phát triển Quốc tế, Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa biên và Trung tâm giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế là 5 tổ chức thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới./.