(Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN)

​Ngày 10/12, tại lễ tổng kết Quỹ Hỗ trợ sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình (PARAFF), tiến sỹ Nguyễn Sĩ Dũng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định những đóng góp của ​quỹ trong việc hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và người dân vào quá trình xây dựng và giám sát thực thi chính sách và pháp luật.

Việc tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp và chính sách cho thấy người dân được tôn trọng, được lắng nghe và các cơ quan nhà nước bảo đảm trách nhiệm giải trình cũng như tính công khai, minh bạch.

Các tổ chức phi chính phủ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tải tiếng nói và nguyện vọng của người dân đến các nhà xây dựng luật pháp và hoạch định chính sách ở các cấp. Các cơ quan dân cử có được thông tin từ cơ sở, những đóng góp và thông tin trước khi hoạch định chính sách và thực hiện giám sát các cơ quan của Chính phủ và ủy ban nhân dân.

Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, hài lòng với những kết quả của PARAFF trong việc nâng cao năng lực của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và cộng đồng người dân trong việc đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng luật pháp và chính sách.

Tại lễ tổng kết sau hơn 2,5 năm khởi động Quỹ, các đại biểu đã chia sẻ kết quả thực hiện các hoạt động dự án và những bài học kinh nghiệm; nêu một số ý kiến về sự tham gia của các tổ chức xã hội vào quy trình xây dựng luật và chính sách...

Tổng ngân sách của PARAFF khoảng 50 tỷ đồng (2,2 triệu USD) do Chính phủ Đan Mạch và Bộ Phát triển Quốc tế Anh quốc (DFID) tài trợ. Đơn vị quản lý Quỹ là Công ty NIRAS A/S của Đan Mạch và Cơ quan chủ quản là Văn phòng Quốc hội.

Mục tiêu của PARAFF là hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ tham gia vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật ở Trung ương và địa phương, qua đó tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình trong quá trình hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật tại Việt Nam.

Từ tháng 9/2012-12/2015, PARAFF đã hoàn thành kế hoạch hoạt động với tổng số 49 dự án tài trợ được thực hiện tại 30 tỉnh, thành trên toàn quốc, góp phần xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều lĩnh vực thuộc dự án trong chương trình xây dựng luật của Quốc hội Việt Nam khóa XIII./.