Ngày 23/2, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các công ty thành viên đã ký cam kết tăng cường tiết kiệm và tiết giảm chi phí theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 807/BTC-TCDN của Bộ Tài chính, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ.

Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh cho biết Petrolimex sẽ thực hiện tiết giảm trên tất cả các lĩnh vực đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, sử dụng lao động và chi phí kinh doanh, giá thành sản phẩm với trị giá tiết giảm là 137 tỷ đồng, tương đương tiết giảm 15 đồng/lít, kg xăng dầu xuất bán trong năm 2012.

Việc thực hiện tiết giảm sẽ được thực hiện trên các mặt như trong công tác quản lý hao hụt, phấn đấu tiết giảm tối thiểu 5% so với định mức hao hụt hiện hành trên tất cả các khâu, công đoạn từ khâu nhập tạo nguồn, tồn chứa, vận chuyển; khối lượng xăng dầu hao hụt phấn đấu giảm so với định mức dự kiến: 3.200 m3,tấn tương ứng với trị giá 53,645 tỷ đồng (tạm tính theo giá nhập khẩu bình quân năm 2011 của Petrolimex là 16.764 đồng/lít, kg).

Đối với chi phí vận chuyển, thực hiện tiết giảm 5% đối với chi phí cố định/ngày tàu trong khâu nhập tạo nguồn và cước vận tải ven biển so với đơn giá năm 2011, trị giá tiết giảm dự kiến khoảng 56,455 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp phấn đấu đạt chỉ tiêu tiết giảm 5-10% chi phí quản lý, tương ứng trị giá tiết giảm là 26,9 tỷ đồng.

Bên cạnh tiết kiệm từ 5-10% chi phí quản lý theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Petrolimex đã đặt mục tiêu tiết giảm một số loại biến phí trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: giảm 5% cước phí vận tải xăng dầu viễn dương và vận tải xăng dầu ven biển so với đơn giá thực hiện năm 2011, giảm tối thiểu 5% lượng xăng dầu hao hụt so với định mức hao hụt hiện hành, giảm 5% khối lượng điện nước tiêu thụ trên lít, kg xăng dầu bán ra./.

(TTXVN)