Mới đây, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có văn bản gửi Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp thu khoản tiền thuế giá trị gia tăng (VAT) trị giá 28,65 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chưa nộp vào ngân sách nhà nước.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2008, cơ quan này đã phát hiện 397 bộ tờ khai hải quan tạm nhập xăng dầu nhưng tái xuất không hết chuyển tiêu thụ nội địa và phát sinh khoản tiền thuế VAT hơn 28,65 tỷ đồng đến nay Petrolimex chưa nộp vào ngân sách Nhà nước.

Để làm rõ thông tin này, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chiều ngày 23/5 đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí khẳng định, khoản 28,6 tỷ đồng do Hải quan Quảng Ninh truy thu thuế giá trị gia tăng liên quan đến xăng dầu tạm nhập tái xuất không tái xuất hết trong thời hạn quy định được chuyển sang tiêu thụ nội địa trong giai đoạn từ năm 2004- 2008 không phải là một khoản nợ thuế.

Cụ thể, theo các văn bản quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu thì người nhập khẩu sau khi nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu, căn cứ vào giấy nộp tiền thuế thì người nhập khẩu được khấu trừ thuế tương ứng với số tiền thuế đã nộp.

"Trong giai đoạn từ năm 2004- 2008 việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp này, Petrolimex đã thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng," công văn nêu rõ.

Cũng theo Petrolimex, sau khi Hải quan Quảng Ninh tiến hành kiểm tra sau thông quan, căn cứ Biên bản làm việc ngày 3/5/2012 giữa Cục Hải quan Quảng Ninh và Petrolimex, Petrolimex đã có văn bản số 0687/PLX-TCKT ngày 4/5/2012 gửi Cục thuế Hà Nội đề nghị được hướng dẫn thực hiện, đến nay Petrolimex chưa nhận được hướng dẫn từ Cục thuế Hà Nội.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex cũng cho rằng, do có sự khác nhau giữa ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và các văn bản pháp quy có hiệu lực trong giai đoạn này, sau khi có Biên bản kiểm tra sau thông quan của Hải quan Quảng Ninh, Petrolimex đã có văn bản số 0687/PLX-TCKT ngày 04/5/2012 gửi Cục thuế Hà Nội đề nghị được hướng dẫn thực hiện, đến nay Petrolimex chưa nhận được hướng dẫn từ Cục thuế Hà Nội.

Ông Năm cho rằng, từ những khó khăn trên Petrolimex cũng không biết kê khai, nộp và thực hiện khấu trừ như thế nào vì nếu trong quy định về các chương, khoản, mục về thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu không có trong hướng dẫn ở khâu nội địa (kê khai tại các Cục Thuế) và chỉ có ở các cơ quan Hải quan. Petrolimex sẽ thực hiện ngay khi được cơ quan thuế hướng dẫn.

"Đây là việc không thuộc lỗi của doanh nghiệp, về bản chất kinh tế thì Nhà nước cũng không thu khoản này doanh nghiệp nộp song lại được khấu trừ và doanh nghiệp cũng không được lợi từ việc này," ông Năm nhấn mạnh./.

Đức Duy (Vietnam+)