Ngày 10/11, Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), do ông Howard R. Handler, Giám đốc Văn phòng phát triển chung, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.

Mục đích của chuyến thăm là đánh giá chương trình hỗ trợ hiện có - dự án phát triển cao su ở hai huyện Ea Kar, Lắc, của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ; đồng thời, tìm hiểu cơ hội tăng cường hỗ trợ trong các lĩnh vực giảm nghèo, tạo việc làm, dịch vụ y tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã được ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc tiếp thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đánh giá cao dự án phát triển ca cao ở hai huyện Ea Kar và Lắc, góp phần tạo điều kiện cho tỉnh tăng nhanh diện tích ca cao, đồng thời giúp nhiều hỗ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Lữ Ngọc Cư bày tỏ mong muốn Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nghiên cứu, tiếp tục có dự án đầu tư vào các lĩnh vực lĩnh vực giáo dục, y tế, xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ người tàn tật, neo đơn./.

(TTXVN)