Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định việc bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội là điều kiện có ý nghĩa quyết định để phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Làm việc với lực lượng An ninh nhân dân, nhân kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Công an nhân dân (19/8), ngày 12/8,  Thủ tướng nói không có ổn định thì không thể xây dựng và phát triển đất nước.

"Việc phát triển kinh tế xã hội ngày càng hiệu quả là điều kiện cơ bản để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội. Hai lĩnh vực này phải luôn song hành và không thể xem nhẹ lĩnh vực nào," Thủ tướng nhấn mạnh.

Do vậy, việc đảm bảo an ninh quốc gia và giữ vững ổn định xã hội là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an nhân dân là tham mưu, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng cho rằng, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam thông qua các hoạt động phá hoại tư tưởng nằm trong chiến lược "diễn biến hòa bình", lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ-nhân quyền, kích động gây mất ổn định.

Nhiệm vụ của lực lượng An ninh ngày càng nặng nề hơn và trận tuyến đấu tranh giữ vững ổn định là vô cùng cam go, phức tạp, có thể xuất hiện nhiều yếu tố tiềm ẩn, khó lường. Do vậy, Lực lượng An ninh cần phải nhạy bén, có tư duy mới về an ninh quốc gia, đặt an ninh quốc gia trong mối liên hệ qua lại với kinh tế, xã hội để đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, là lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng những đòi hỏi của thời kỳ mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh 64 năm qua, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng an ninh nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, được nhân dân tin yêu, giúp đỡ, có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, nắm bắt kỹ thuật tiên tiến, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)