Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ đã gửi có ý kiến chỉ đạo về việc phân bổ 20.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung kế hoạch năm 2009.
 
Cụ thể, các dự án giao thông vận tải được phân bổ 8.500 tỷ đồng bao gồm: các dự án do trung ương quản lý là 2.500 tỷ đồng (dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý: 1.800 tỷ đồng; dự án do Bộ Quốc phòng quản lý là 700 tỷ đồng) và dự án do địa phương quản lý là 6.000 tỷ đồng, trong đó các dự án đường ôtô đến trung tâm các xã chưa có đường ôtô được phân bổ 4.500 tỷ đồng.
 
Các dự án thủy lợi được phân bổ 4.000 tỷ đồng trong đó các dự án trung ương quản lý là 1.800 tỷ đồng, các dự án địa phương quản lý là 2.200 tỷ đồng. Các dự án y tế được phân bổ 2.000 tỷ đồng. Các dự án giáo dục được phân bổ 5.500 tỷ đồng trong đó, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là 1.500 tỷ đồng và ký túc xá sinh viên là 4.000 tỷ đồng.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ liên quan tổng hợp phương án về danh mục và phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về mục tiêu, tổng mức vốn trái phiếu bổ sung và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh mục và phương án phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009.
 
Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính thông báo ứng trước 50% tổng số vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung theo phương án trên cho các dự án đã có trong danh mục đầu tư, các dự án bổ sung đã có đủ điều kiện để được tạm ứng theo qui định./.
 
(TTXVN/Vietnam+)