Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2186/QĐ-TTg, phê duyệt phương án phân bổ vốn thực hiện ''Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012''.

Theo đề án (được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg phê duyệt ngày 1/2/2008), tổng số phòng học cần đầu tư xây dựng giai đoạn 2008-2012 là 142.077 phòng và nhà công vụ cho giáo viên với tổng diện tích khoảng 1,6 triệu m2, với tổng vốn đầu tư thực hiện đề án khoảng 25.200 tỷ đồng.

Có 5 nguồn vốn được huy động để thực hiện đề án, gồm nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách địa phương, nguồn chi cho giáo dục và đào tạo trong cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu xổ số kiến thiết và các nguồn huy động khác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan căn cứ vào tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2008-2012 của từng địa phương và tình hình thực hiện các dự án để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền và thông báo vốn trái phiếu Chính phủ hàng năm cho các địa phương theo quy định.

Ngoài sự hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương phải có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư từ cân đối ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đúng, kịp thời mục tiêu của đề án.

Ðề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 được triển khai tiếp theo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 159/2002/QÐ-TTg ngày 15/11/2002.

Ðể thực hiện tốt đề án này, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đề án, trong đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng ban./.

(TTXVN/Vietnam+)