Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến giữa tháng 9/2009, các địa phương đã phân bổ 7.697,194 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án thuộc Đề án kiên cố hoá trường, lớp và nhà công vụ giáo viên năm 2008-2009, đạt 93% so với số vốn được giao.

Số vốn trái phiếu Chính phủ giao năm 2008-2009 đã giải ngân là 5,149,792 tỷ đồng đạt 76%. Trong đó, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được hỗ trợ bình quân cả nước đạt 93,81% so với kế hoạch vốn được giao năm 2008.

Vốn giao năm 2009 có tiến độ giải ngân khá hơn cùng thời điểm năm 2008, song nhìn chung đến thời điểm hiện nay còn chậm. Bình quân cả nước mới đạt 53,65% so với kế hoạch vốn được giao đợt 1.

Năm học 2008-2009 đã có 18.602 phòng học, 7.436 phòng công vụ đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó còn có 29.931 phòng học, 5.785 phòng công vụ đang xây dựng. Trong thời gian tới sẽ có hơn 21.000 phòng học và phòng công vụ được làm thủ tục để xây dựng.

Nhìn chung việc thực hiện Đề án tại các địa phương triển khai đến nay đã đi vào nề nếp. Một số địa phương đã thực hiện tốt đề án, có tiến độ khối lượng công trình dự án đã triển khai xây dựng và giải ngân vốn cao so với kế hoạch như Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Bình Phước...

Khó khăn trong triển khai dự án đa số tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc, các tỉnh mới chia tách và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long việc bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn khác so với so với các vùng khác có nhiều khó khăn hơn.

Một số tỉnh đến nay vẫn chưa cân đối được ngân sách địa phương và việc huy động xã hội hóa tham gia thực hiện đề án. Một số tỉnh đã đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư xây dựng; xem xét tăng tỷ lệ và mức hỗ trợ vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Đề án do trượt giá, không cân đối được ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa…

Trong năm 2009, Bộ Giáo dục đào tạo đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn năm 2010 cho các địa phương đã thực hiện tốt đề án năm 2008-2009 để đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch của đề án, tạo điều kiện cho các các địa phương thanh toán khối lượng hoàn thành và triển khai xây dựng các công trình, dự án đã có đủ thủ tục đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)