Thống chế Philippe Petain (trái) và trùm phát xít Đức Adolf Hitler. (Nguồn: AFP)

Từ ngày 28/12, Pháp bắt đầu công khai các hồ sơ lưu trữ có liên quan tới một trong những thời kỳ đen tối nhất của quốc gia này, khi chính phủ Vichy của Pháp hợp tác với Đức quốc xã trong suốt Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Theo một sắc lệnh của Chính phủ Pháp, các cơ quan công quyền, người dân và giới nghiên cứu có thể “tự do tra cứu” những hồ sơ tài liệu nói trên, vốn được lưu giữ như những bí mật quốc phòng.

Các tài liệu này ghi lại những sự kiện xảy ra trong những năm 1939-1945, cũng như sự kiện xảy ra gần đây nhất hồi tháng 12/1960.

Phần lớn các hồ sơ này là tài liệu của các bộ Ngoại giao, Tư pháp, Nội vụ, cũng như từ thời chính phủ lâm thời Pháp sau giải phóng.

Chính phủ Vichy dưới sự lãnh đạo của Thống chế Philippe Petain đã hợp tác với Đức quốc xã từ năm 1940 đến năm 1944.

Nước Pháp đã trải qua một quá khứ đầy đau đớn khi tạo dựng mối quan hệ hợp tác này.

Trong suốt Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, Chính phủ Vichy đã giúp Đức quốc xã trục xuất 76.000 người Do Thái khỏi lãnh thổ Pháp và đầy ải họ đến chết trong các trại tập trung./.