Bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng FN. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, tại cuộc bầu cử cấp vùng vòng hai của Pháp diễn ra ngày 13/12, đảng Mặt trận Quốc gia (FN) cực hữu đã không giành được chiến thắng ở bất kỳ vùng nào sau khi đã tạm dẫn đầu trong cuộc bầu cử vòng một hôm 6/12 với hơn 27% số phiếu ủng hộ của cử tri và về nhất tại 6/13 vùng trên toàn nước Pháp.

Nguyên nhân của kết quả này là do các đảng Những người Cộng hòa (LR) và đảng Xã hội (PS) đã tích cực vận động người dân đi bỏ phiếu nhằm ngăn chặn đảng FN lên nắm quyền.

Tại cuộc bầu cử vòng hai, các đảng LR và PS đã liên minh với các đảng cánh hữu và cánh tả bằng cách hợp nhất danh sách ứng cử viên.

Việc làm này đã cho phép đảng LR và liên minh cánh hữu giành chiến thắng tại 7 vùng, đảng PS và các đảng liên minh cánh tả giành chiến thắng tại 5 vùng.

Tại vòng hai, tỷ lệ đi bỏ phiếu trên toàn nước Pháp đạt xấp xỉ 60%, cao hơn 9% so với vòng một./.