Pháp vừa đề nghị Liên minh châu Âu (EU) nghiên cứu khả năng đánh thuế các công ty tiến hành chuyển dữ liệu cá nhân ra bên ngoài liên minh này.

Theo đề nghị được đưa ra trước ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng tới, một luật thuế mới cần được đưa ra để yêu cầu các công ty công nghệ không thuộc châu Âu phải đóng thuế, khi kiếm được những khoản lợi nhuận lớn từ các hoạt động tại thị trường "lục địa già."

Paris đã gợi ý việc nghiên cứu áp dụng một loại thuế đối với các công ty công nghệ số, để đảm bảo các công ty này đóng góp một phần lợi nhuận mà họ kiếm được tại thị trường EU. Khoản thuế thu được sẽ được chia sẻ giữa các nước thành viên.

Hệ thống thuế phức tạp hiện nay mới buộc các công ty như Amazon, Google đóng một phần thuế ít ỏi trên khoản lợi nhuận lên tới hàng trăm triệu USD mà họ thu được tại thị trường EU. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ châu Âu đang phải thực thi nghiêm ngặt chính sách "thắt lưng buộc bụng" để cải thiện lĩnh vực tài chính./.