Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa công bố quyết định xử phạt 12 doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do không thực hiện đúng quy định về thu chi Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Theo đó, ngoài hình thức xử phạt cảnh cáo do không thực hiện chế độ báo cáo, quyết toán đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động, mỗi doanh nghiệp còn bị phạt tiền 12,5 triệu đồng do không đóng tiền vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động.

Theo quy định, người lao động trước khi xuất cảnh phải nộp tiền tham gia Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước với mức 100.000 đồng/người. Chỉ những người tham gia quỹ mới được chi hỗ trợ mất việc làm về nước trước hạn, ốm đau, tử vong khi ở nước ngoài với mức từ 5.000.0000-10.000.000 đồng/người. Các doanh nghiệp bắt buộc phải thu khoản tiền này của người lao động và chuyển về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, Cục Quản lý Lao động ngoài nước yêu cầu 12 doanh nghiệp bị xử phạt phải đóng góp đủ tiền vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định hiện hành.

12 doanh nghiệp vi phạm bị xử phạt gồm: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Sản xuất-Thương mại và Xuất khẩu lao động (VINAHANDCOOP), Công ty Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam (DETESCO Vietnam), Công ty TNHH MTV Vạn Hoa Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Công ty Cổ phần Phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu (PROSIMEX), Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (MITRACO), Công ty Cổ phần Đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh (QUNIMEX), Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (TRACODI), Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình giao thông Phương Thành và Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Hà Nội (HANDICO)./.