Ngày 30/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Oxfam và Tổ chức Cứu trợ trẻ em cùng phát động "Cuộc thi tìm hiểu về Biến đổi khí hậu cho học sinh, sinh viên".

Theo Tổ chức Cứu trợ trẻ em, cuộc thi hưởng ứng Chiến dịch toàn cầu hành động vì khí hậu (www.tcktcktck.org ), kết nối hoạt động biến đổi khí hậu tại Việt Nam với cộng đồng quốc tế hành động vì biến đổi khí hậu.

Cuộc thi này nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về biến đổi khí hậu thông qua việc thu thập thông tin, người thật việc thật về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với đời sống sản xuất của người dân trên mọi miền đất nước đặc biệt đối với người dân nghèo và tác động khác nhau đối với nam và nữ tại Việt Nam.

Cuộc thi còn xây dựng bộ tài liệu, là kênh thông tin cung cấp cho Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh, cũng như các kênh khác vận động các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng toàn thế giới cùng có hành động thiết thực để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Đối tượng tham dự cuộc thi là học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên Việt Nam, tìm hiểu các hiện tượng thời tiết thay đổi không theo quy luật, gây ra những thiên tai bất thường với tần xuất và cường độ mạnh ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, đặc biết đối với người dân nghèo và trẻ em tại Việt Nam và tác động khác nhau đối với nam và nữ có thể là những ý tưởng, sáng kiến và giải pháp cụ thể mà người dân, cộng đồng đang và có thể làm để giảm thiểu tác động do thiên tai bất thường gây ra...

Ngoài ra, các em có thể dự thi ảnh, tranh vẽ trên khổ A4 hoặc A3 vẽ về hành động và biện pháp thiết thực của cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Bài dự thi có thể là bài cá nhân hay tập thể, không giới hạn số lượng bài tham gia.

Thời hạn nhận bài tham dự cuộc thi được kéo dài đến hết ngày 10/11/2009. Bài dự thi gửi theo email đến địa chỉ timhieubdkh@gmail.com với tiêu đề Bài dự thi “Cuộc thi tìm hiểu về biến đổi khí hậu cho học sinh, sinh viên” hoặc gửi theo đường bưu điện đến Ban phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, Tổ chức Cứu trợ trẻ em ở số 6 Đặng Văn Ngữ Quận Đống Đa, Hà Nội../.