Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016).

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về quá trình hoạt động và đổi mới của Quốc hội, thể hiện rõ lịch sử phát triển của Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam, trong đó Quốc hội ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam.

Cuộc thi góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả nước phát huy truyền thống và những thành tựu đạt được trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập và công tác; thiết thực lập thành tích thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các họa sĩ chuyên và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.

Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm, không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện. Tác phẩm là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

Về giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất (10 triệu đồng); 2 giải Nhì (mỗi giải 7 triệu đồng); 2 giải Ba (mỗi giải 5 triệu đồng) và 5 giải Khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng).

Thời gian cuối nhận tác phẩm dự thi là ngày 20/10/2015. Nơi nhận tác phẩm dự thi: Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở - 86A ngõ 3, Lê Văn Hưu, Hà Nội.

Kết quả cuộc thi sáng tác được thông báo tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tạp chí Xây dựng đời sống văn hóa, website: www.vhttcs.org.vn .

Lễ tổng kết, trao thưởng được tổ chức vào dịp tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016)./.

Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)