Ngày 5/1, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ phát hành bộ tem đặc biệt "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI."

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp khẳng định trong suốt hơn 65 năm hình thành và phát triển, lĩnh vực bưu chính luôn đồng hành và gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước; trong đó những bộ tem, mẫu tem về Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử tem bưu chính cách mạng Việt Nam.

Năm nay, Đại hội lần thứ XI của Đảng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong bối cảnh Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và hội nhập quốc tế. Việc phát hành bộ tem là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của đội ngũ lao động bưu chính trước thềm Đại hội Đảng lần này.

Bộ tem gồm một mẫu, với hình ảnh chủ đạo trên tem là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền cờ Đảng. Nền tem là hình ảnh giới thiệu những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Từ Đại hội Đảng III đến nay, Bưu điện Việt Nam đã phát hành 13 bộ tem gồm 32 mẫu chào mừng Đại hội Đảng./.