Phat hanh trai phieu Chinh phu dat 70% ke hoach nam hinh anh 1Từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 174.181,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo HNX, từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước huy động được 174.181,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX, đạt 70% kế hoạch phát hành năm 2019.

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ trong tuần này vừa được HNX tổ chức cũng có tỷ lệ trúng thầu đạt tới 100%.

Tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 4.000 tỷ đồng.

Về lãi suất, lãi suất trúng thầu tăng nhẹ tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm, giảm tại kỳ hạn 20 năm so với phiên liền trước đó.

[Lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm mạnh tại các kỳ hạn]

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ ở 3 kỳ hạn này từ đầu năm đến nay có tăng tại một vài thời điểm, song nhìn chung là giảm dần so với đầu năm 2019.

Cụ thể, tại kỳ hạn 20 năm, lãi suất trúng thầu đã giảm 1,28%/năm so với hồi đầu năm 2019; kỳ hạn 10 năm, 15 năm giảm tương ứng 1,52%/năm và 1,54%/năm.

Trước đó, trong báo cáo của Công ty cổ phần Chứng khoán MB-MBS cho biết, thanh khoản hệ thống dồi dào, lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh và duy trì ở mức rất thấp khiến lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ lập đáy mới trong 10 năm trở lại đây.

Trong khi đó, nhu cầu đầu tư trái phiếu Chính phủ trên thị trường sơ cấp rất lớn, thể hiện ở tỷ lệ trúng thầu trong tháng 10 đạt tới 100%, tỷ lệ đặt thầu/gọi thầu ở mức 4 lần và mỗi phiên đấu thầu thu hút từ 9-15 thành viên tham gia.

Tính từ đầu quý 3 đến nay, lãi suất trúng thầu đã giảm mạnh tới 0,8-1,2%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 5 năm mức 2,85%/năm, kỳ hạn 7 năm mức 3%/năm, kỳ hạn 10 năm mức 3,56%/năm./.

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)