Phat huy suc manh tri thuc tre Viet Nam trong ky nguyen 4.0 hinh anh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ngày 28/11, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất, chủ đề "Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0" với sự góp mặt của gần 200 trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở 21 quốc gia, thuộc 52 chuyên ngành.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tham gia vào quá trình đổi mới đất nước có sự đóng góp vô vùng quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trong, ngoài nước nói chung và trí thức trẻ nói riêng. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Trung ương Đảng và Chính phủ xác định rõ nhiệm vụ sớm xây dựng chiến lược tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, xác định rõ quan điểm tận dụng tối đa lợi thế một nước đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khai thác triệt để thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lợi thế thương mại để phát triển nhanh và chuyên sâu một số ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược, có lợi thế cạnh tranh; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ điện tử là con đường chủ đạo phát triển, công nghiệp chế biến chế tạo là trung tâm, phát triển công nghiệp chế tạo thông minh là bước đột phá, chú trọng phát triển công nghiệp xanh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nhiều giải pháp quan trọng về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, đô thị thông minh; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam bước đầu đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, người máy, kết nối Internet vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, đang hình thành hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp.

Hoan nghênh sáng kiến của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tổ chức Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đây là kênh kết nối, diễn đàn để trí thức trẻ thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của mình trong công cuộc kiến thiết, phát triển đất nước. Từ đó thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu.

Phat huy suc manh tri thuc tre Viet Nam trong ky nguyen 4.0 hinh anh 2Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng hoa cho các trí thức trẻ. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)


Biểu dương lực lượng trí thức trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, lực lượng trí thức trẻ ở trong nước đã không ngừng nỗ lực, cố gắng học tập, lao động sáng tạo, vươn mình ra tầm châu lục và thế giới. Dù học tập, sinh sống trong môi trường cạnh tranh cao, trong điều kiện khác nhau nhưng trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài đã khẳng định mình, khẳng định trí tuệ Việt, bản sắc Việt và hôm nay trở về đóng góp xây dựng quê hương, đất nước là đáng quý.

[FPT mời 100 trí thức trẻ người Việt cùng giải bài toán 4.0]

Đánh giá cao chủ đề Diễn đàn là "Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0," Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn, các trí thức trẻ tham dự Diễn đàn này chia sẻ về thực trạng, kinh nghiệm cả thành công và thất bại của các nước, nhất là những nước có trình độ phát triển cao về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đưa ra ý tưởng, đề xuất kiến nghị, giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho Đảng, Chính phủ để triển khai thành công cuộc cách mạng 4.0.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ coi trọng những ý tưởng, giải pháp, kiến nghị của đội ngũ trí thức trẻ và sẽ có nghiên cứu nhằm thể chế hóa thành chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp với mục tiêu phát triển của đất nước Việt Nam thời kỳ mới.

Khẳng định hiền tài là nguyên khí quốc gia, thu hút nhân tài, nhất là nhân tài trong trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm huy động trí thức trẻ đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình mong muốn các trí thức trẻ ra sức học tập, rèn luyện, mạnh dạn đóng góp ý kiến cho Đảng, Chính phủ nhằm xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay khi thu hút nhân tài, trong đó có việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về trình tự, thủ tục tuyển dụng, cơ chế chính sách đãi ngộ, điều kiện làm việc để thu hút ngày càng nhiều tri thức, phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn nguyên khí quốc gia này để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hợp như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu tổ chức Diễn đàn thường niên, trở thành kênh tham vấn để Chính phủ và cơ quan chức năng đặt hàng đội ngũ trí thức hoặc tham vấn trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan trọng việc thúc đẩy giới trí thức trẻ hưởng ứng Chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu người Việt hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ở nước ngoài.

Tại diễn đàn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, việc tập hợp, phát huy lực lượng trí thức trẻ Việt Nam, đặc biệt là những nhân tố tiêu biểu, trở thành nhiệm vụ quan trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp khác nhau, Trung ương Đoàn đã từng bước gắn kết trí thức trẻ qua những hoạt động tình nguyện, phong trào tại các cấp bộ Đoàn, hoạt động tôn vinh, biểu dương trí thức trẻ trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Anh Lê Quốc Phong mong muốn, đây sẽ là diễn đàn thường niên để trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài cũng như trong nước có thể đưa ra đề xuất, sáng kiến, giải pháp, đóng góp cho Chính phủ trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng là kênh tham vấn để Chính phủ và các lực lượng trong nước đặt hàng hiệu quả đội ngũ trí thức hoặc tham vấn trí thức trẻ về những vấn đề cần thiết cũng như khó khăn, thách thức của đất nước.

Với chủ đề "Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0," Diễn đàn tập trung vào ba chủ đề chính, là thúc đẩy STEM (hệ thống công nghệ cao) để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất diễn ra đến hết ngày 29/11./.

Đinh Văn Nhiều (TTXVN/Vietnam+)