Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số là một trong những vấn đề quan tâm của đại biểu dự Đại hội Đảng XI.

Bên lề Đại hội, phóng viên TTXVN đã gặp gỡ, trao đổi với đại biểu ở các tỉnh miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu đã mang theo những tiếng nói tâm huyết, những mong muốn, kiến nghị và niềm tin tưởng sâu sắc của cán bộ, đảng viên, cùng đông đảo người dân các tỉnh miền núi về những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu Sùng A Giàng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên để nâng cao đời sống của đồng bào cần có những chủ trương lớn, có chính sách đầu tư thỏa đáng để phát huy tiềm năng của vùng cao, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với vùng đồng bằng.

Thời gian qua, Chính phủ đã có Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Nhưng đồng bào dân tộc Yên Bái sống rải rác ở vùng khác, không nằm trong 62 huyện nghèo, đề nghị Chính phủ có chính sách vận dụng để đồng bào vùng 2 - những thôn bản đặc biệt khó khăn được hưởng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, thúc đẩy phát triển ở những vùng này.

Đại biểu Tẩn Thị Quế, Chủ tịch Hội Phụ nữ Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết tuy là tỉnh mới chia tách nhưng thời gian gần đây, đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao ở Tam Đường nói riêng, Lai Châu nói chung đã được cải thiện đáng kể.

Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm rõ rệt; con em các dân tộc được đến trường nhiều hơn. Tuy nhiên, ở một số xã vùng xâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, một bộ phận người dân vẫn còn nghèo đói, trình độ văn hóa, hiểu biết pháp luật còn nhiều hạn chế.

Đại biểu mong Đại hội Đảng sẽ có quyết sách thể hiện sự quan tâm, đầu tư hơn nữa đến vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đời sống của bà con được cải thiện kể cả vật chất và tinh thần.

Trong thực hiện các giải pháp đột phá về kinh tế-xã hội, cũng như trong hoạch định chính sách, cần quan tâm đến đặc thù vùng miền…/.