Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng nỗ lực, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Mong muốn trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ khi phát biểu trước đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con các dân tộc Tuyên Quang ngày 28/1 (tức 25 tháng chạp năm Canh Dần) tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, nơi diễn ra Đại hội toàn quốc lần II của Đảng 60 năm trước.

Ông nhấn mạnh Tuyên Quang tự hào là Thủ đô kháng chiến, nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và nhiều cơ quan Trung ương đã đặt trụ sở làm việc. Đây là nơi phát nguồn những tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đặc biệt, vùng đất Kim Bình đã ghi dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, từ đây đã tỏa ra ánh sáng đường lối chiến lược của Đảng là tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Lần đầu tiên, Đại hội Đảng toàn quốc họp ở trong nước, với tuyên ngôn Đảng Lao động Việt Nam, bổ sung phát triển cương lĩnh năm 1930, tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam và đề ra đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện. Qua các cuộc kháng chiến, toàn Đảng, toàn dân Tuyên Quang đã đóng góp mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả xương máu góp phần vào thành công chung của Cách mạng Việt Nam.

Trong sự nghiệp đổi mới, Tuyên Quang tiếp tục gặt hái nhiều thành công, với tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân trên 13,5%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 700 USD/người/năm 2010, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. Vừa qua, tỉnh đã chuẩn bị chu đáo và hoàn thành tốt đẹp Đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của bà con các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là ảnh hưởng do đợt rét đậm, rét hại kéo dài đối với đàn gia súc, gia cầm, các loại cây ăn quả đặc sản trên địa bàn...

Thông báo một số nét về thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chắn chắn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng XI đã đề ra, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biến quyết tâm thành hành động, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đã đề ra, mà trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh…

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội một số nét về tình hình và kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Sáng Vang nêu rõ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, sớm đưa tỉnh thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang tập trung vào 4 mũi đột phá là phát triển giao thông, công nghiệp, du lịch và nhân lực; quyết tâm chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới bình quân từ 3% đến 4%/năm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhân dịp về thăm và chúc Tết cán bộ, nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà bà con các dân tộc xã Kim Bình; thăm và tặng quà Mẹ liệt sỹ Ma Thị Thủy, gia đình ông Hoàng Văn Bảo - nhân chứng lịch sử Đại hội II, tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Kim Bình tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa; dâng hương tại Lán Nà Lừa, xã Tân Trào và Nhà lưu niệm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương. /.