Sáng 10/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với báo Nhân dân tổ chức Diễn đàn "Phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".

Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh về một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới là cần thống nhất nhận thức về vai trò, vị thế của tầng lớp doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh bình đẳng và thuận lợi để doanh nhân phát huy ý chí kinh doanh.

Bên canh đó cần có chính sách trợ giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời khuyến khích phát triển một số doanh nghiệp lớn, chủ lực đa thành phần kinh tế; tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân; phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nhân.

Ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nhân: "Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế có bước phát triển nhanh về số lượng và chất lượng, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Nhưng trước sức ép của hội nhập kinh tế, doanh nhân Việt Nam cần phải có tinh thần sáng suốt hơn, bản lĩnh hơn để cùng nhau cạnh tranh lành mạnh trên trường quốc tế, trở thành nhân vật trung tâm trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Bà Lee Ju Song, Giám đốc phụ trách Khu vực Châu Á của Phòng thương mại và công nghiệp quốc tế ( ICC) cho biết, doanh nghiệp đóng vai trò quyết định đối với thành công của Việt Nam, vì thế cần tạo môi trường thích hợp - một môi trường khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân như sáng tạo, khao khát chấp nhận rủi ro, đi tới thành công.

ICC hy vọng, tại diễn đàn này, các cuộc tranh luận có thể góp phần vào việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp ở Việt Nam để cạnh tranh thành công với các quốc gia khác.

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng đã nêu ra những mặt hạn chế của đội ngũ doanh nhân như số lượng và chất lượng doanh nhân chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của đát nước. Hầu hết các doanh nhân đều hoạt động trong lĩnh vực buôn bán nhỏ, thương mại - dịch vụ với quy mô nhỏ.

Doanh nhân Việt Nam nhìn chung chưa được đào tạo một cách bài bản, số lượng doanh nhân được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp còn rất ít; còn thiếu tầm nhìn xa, thiếu chiến lược kinh doanh và thiếu tính chuyên nghiệp.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)