Đoạn video dài 10 phút được chia sẻ trên mạng xã hội FacebookYouTube kèm theo lời tố cáo tổ cảnh sát giao thông, thuộc Trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, Bình Định lấy điện thoại, đánh nhau với tài xế./.
(Vnews)