Phat trien dang trong doanh nghiep va luu hoc sinh o Campuchia hinh anh 1Trao quyết đinh kết nạp cho tân đảng viên tại chi bộ BIDC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về việc tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao; đổi mới tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức hoạt động, Đảng bộ tại Campuchia đã nỗ lực triển khai công tác phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp và lưu học sinh.

Tính chung trong gần 9 tháng qua của năm 2019 (giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9), Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc tại Campuchia đã kết nạp được 18 đảng viên. Những nỗ lực phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố quần chúng tích cực tại khối doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, như Chi bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) hay Ngân hàng Nông nghiệp Campuchia (Agribank), là rất đáng khích lệ. Trong 2 năm qua, nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng, tổ chức sinh hoạt định kỳ, đều đặn và gắn liền với thực tiễn, Chi bộ BIDC đã kết nạp và xét chính thức 6 đảng viên.

Phát biểu trong lễ kết nạp đảng viên thuộc Chi bộ BIDC chiều 13/9, Phó Bí thư Đảng ủy tại Campuchia Tạ Xuân Thanh nêu rõ, để khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới, Đảng ủy tại Campuchia đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện. Trong đó, Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ, quần chúng; nâng cao chất lượng đảng viên, đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng đúng đắn.

[Đảng bộ tại Campuchia chú trọng công tác phát triển đảng]

Ông Tạ Xuân Thanh đánh giá công tác phát triển đảng trong lưu học sinh, người lao động tại Campuchia góp phần bổ sung cả về số lượng, chất lượng đảng viên khi trở về nước theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phat trien dang trong doanh nghiep va luu hoc sinh o Campuchia hinh anh 2Phó Bí thư Đảng ủy tại Campuchia Tạ Xuân Thanh phát biểu tại buổi lễ kết nạp đảng tại chi bộ BIDC. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nỗ lực này góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ông Thanh phát biểu.

Cũng trong giai đoạn từ tháng 1-tháng 9/2019, Đảng bộ tại Campuchia đã kết nạp được 7 đảng viên thuộc Chi bộ Lưu học sinh. Hiện tổng số lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh khoảng 86 người. Do tính chất đặc thù ở môi trường sở tại, Chi bộ Lưu học sinh chủ động triển khai công tác với phương cách phù hợp nhưng đảm bảo yêu cầu theo quy định; chú trọng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phục vụ công tác phát triển Đảng./.

Trần Long-Minh Hưng/Phnom Penh (Vietnam+)