Tại hội nghị Đô thị toàn quốc 2009 tổ chức ở Hà Nội ngày 6/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu việc phát triển đô thị phải gắn liền với xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng khẳng định phát triển đô thị đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển. Đây cũng là thước đo của sự phát triển toàn diện từ công tác kiến trúc, quy hoạch, xây dựng đến quản lý...

Vì vậy, các nhà chuyên môn, quản lý đô thị phải nghiên cứu để phát triển đô thị một cách khoa học, gắn liền với thực tế và thu hút được sự hưởng ứng của toàn xã hội.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh để phát triển đô thị gắn liền với xây dựng nông thôn mới, các nhà quản lý phải nhận thức đầy đủ hơn nữa vai trò quản lý đô thị bởi nó liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, trong đó cần chú ý nhất là sự điều chỉnh tổng thể về dân cư.

Bài toán đặt ra là quy mô dân số tại các đô thị phải hợp lý, đảm bảo tương xứng với điều kiện hạ tầng, tránh tình trạng tập trung quá đông dân số vào các đô thị trung tâm. Muốn vậy, cần có sự liên kết giữ các đô thị trong hệ thống quy hoạch chung để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác này để có thể xây dựng những quy hoạch đạt chất lượng; cần có tầm nhìn chiến lược, đưa các đô thị Việt Nam phát triển xứng tầm quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 1998 về Định hướng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2020, trong 10 năm qua, công tác phát triển đô thị Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hệ thống đô thị quốc gia đã có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng cũng như về chất, phân bổ hợp lý trên 6 vùng của đất nước. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, hiện cả nước có 754 đô thị, tăng thêm 125 đô thị sau 10 năm xây dựng và phát triển.

Diện mạo cảnh quan đô thị đã được quan tâm đầu tư phát triển. Đi đôi với việc đầu tư xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị và bảo tồn các giá trị di sản kiến trúc đô thị cũng được coi trọng.

Chất lượng cuộc sống người dân đô thị đang từng bước được cải thiện thông qua sự đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các đô thị, đặc biệt là các chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân đầu người, tỷ lệ dân cư đô thị đã được cấp nước sạch, chiếu sáng đô thị.

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị thường xuyên được rà soát, điều chỉnh để từng bước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thông thoáng, hướng tới sự phát triển bền vững hệ thống đô thị Việt Nam.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa cao đã dẫn đến sự mất cân đối trong khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Công tác quản lý đô thị vẫn chưa theo kịp thực tiễn; các yếu tố văn hóa, văn minh đô thị chưa được coi trọng.

Thực tế này có nhiều nguyên nhân và liên quan đến mọi đối tượng tham gia trong đô thị ,từ cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền đô thị đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư và bản thân người dân đô thị.

Với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành và chính quyền các đô thị trên toàn quốc, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư, hội nghị lần này tập trung đánh giá thực tế để phát huy những thành tựu và rút kinh nghiệm nhằm xây dựng kiến nghị và đề xuất giải pháp phát triển đô thị bền vững theo xu hướng hội nhập.

Nhân dịp này, Bộ Xây dựng công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)