Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội XI của Đảng, đại biểu Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay 60% dân cư sống ở nông thôn, vì vậy vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân là mối quan tâm đặc biệt của Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, việc đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân so với tỷ trọng đầu tư chung còn thấp. Đại biểu kỳ vọng, Đại hội này có quyết sách thỏa đáng đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đặc biệt là chính sách phát triển nông nghiệp, quan tâm xóa đói giảm nghèo khu vực nông thôn, đầu tư công trình điện, đường, trường, trạm...

“Muốn xóa đói giảm nghèo cho nông dân cần quan tâm đến chiến lược giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí” - đại biểu nhấn mạnh và cho rằng phát triển giáo dục, đào tạo có ý nghĩa then chốt đối với phát triển đất nước hiện nay và trong tương lai.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, du lịch là nền tảng trong phát triển kinh tế của Thừa Thiên Huế - nơi có quần thể di tích cố đô Huế với nhiều di tích, danh lam thắng cảnh. Để gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển văn hóa, văn nghệ, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá với phát triển du lịch, đại biểu đề nghị Chính phủ sớm ban hành Chiến lược quy hoạch phát triển ngành du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để thống nhất quản lý phát triển ngành du lịch.

Cần định hướng và tổ chức phát triển du lịch trên các vùng lãnh thổ phù hợp với đặc điểm tài nguyên du lịch gắn với vùng kinh tế, vùng văn hoá, vùng địa lý. Vấn đề giao thông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển ngành du lịch nói riêng, cần đầu tư hoàn thiện cơ bản mạng lưới giao thông thiết yếu; hiện đại hoá một số sân bay, cảng biển quan trọng…

Đại biểu nhấn mạnh đối với Thừa Thiên Huế, yếu tố phát triển bền vững đó là phát triển con người, phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa-xã hội, tạo môi trường cảnh quan, giữ cho Huế luôn luôn là thành phố trong lành, thành phố văn hóa, thành phố môi trường…/.