Bốc xếp gạo phục vụ xuất khẩu. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)