Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào đầu tháng Tám tới, Bộ Xây dựng và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở cho người nghèo nông thôn và người lao động đô thị, khu công nghiệp, với sự tham gia của các địa phương trong toàn quốc và nhiều doanh nghiệp quan tâm đến loại hình nhà ở này.

Theo Bộ Xây dựng, hội nghị lần này sẽ nhằm giải quyết các khó khăn, bất cập, đồng thời đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội cho các đối tượng có khó khăn và triển khai thực hiện Luật Nhà ở 2014 mới được Quốc hội ban hành.

Về thực trạng phát triển nhà ở cho người nghèo thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá, lĩnh vực nhà ở nói chung và các chính sách phát triển nhà ở xã hội cho hộ gia đình nghèo khu vực nông thôn, người lao động có thu nhập thấp tại đô thị và công nhân các khu công nghiệp nói riêng được Nhà nước đặc biệt quan tâm, hỗ trợ.

Cụ thể, đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy, hỗ trợ đầu tư xây dựng và giải quyết nhà ở cho các đối tượng này được ban hành và có tác động tích cực như Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; Nghị quyết số 18/2009/NQ-CP và các Quyết định số 65, 66,67 về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Cùng đó là Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Nghị quyết số 61/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Đặc biệt, Nghị định số 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội cũng chính là Nghị định đầu tiên dành riêng cho phân khúc nhà ở này.

Các cơ chế, chính sách ban hành nhằm hỗ trợ, giải quyết chỗ ở cho các hộ gia đình nghèo khu vực nông thôn, người lao động tại đô thị và công nhân khu công nghiệp đã có tác động tích cực và từng bước được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong quá trình triển khai các chương trình nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, đặc biệt là nhà ở cho người lao động tại đô thị và công nhân khu công nghiệp vẫn gặp phải những khó khăn, kết quả thực hiện vẫn còn hạn chế, chất lượng, dịch vụ nhà ở chưa đảm bảo./.