Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam phải là lực lượng nòng cốt, chủ lực, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển ngành cao su.

Tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, chiều 13/3, Thủ tướng nhận định việc phát triển ngành công nghiệp cao su là một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, trong đó Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam là lực lượng nòng cốt áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất từ khâu lựa chọn giống, chăm sóc cây trồng đến công nghiệp chế biến, thu mua, tiêu thụ, giá cả....

Thủ tướng biểu dương Tập đoàn cao su đã triển khai chương trình phát triển cao su ở Tây Nguyên, Tây Bắc, tạo việc làm và thu nhập cho đồng bào các dân tộc nơi đây cũng như việc triển khai đầu tư chế biến sâu các sản phẩm cao su. Bên cạnh việc tái canh-trồng mới, mở rộng diện tích trồng cao su, Thủ tướng cũng lưu ý Tập đoàn Công nghiệp cao su cần quan tâm hơn nữa tới năng suất, chất lượng, đặc biệt là công nghiệp chế biến, đồng thời tính toán tới kinh doanh quốc tế để tăng hiệu quả mang lại từ cao su.

Để phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn cần chuyển đổi các công ty cao su sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, khi điều kiện thuận lợi sẽ tiếp tục cổ phần hoá; khẩn trương lập dự án cụ thể đối với việc sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án phát triển trồng mới diện tích cao su đã qui hoạch ở Tây Nguyên, Tây Bắc, thực hiện cam kết với Lào và Campuchia.

Thủ tướng nói Chính phủ sẽ có kế hoạch cấp nguồn vốn ngân sách để đầu tư cho các hạng mục như điện, đường, trường học, trạm xá để hỗ trợ cho việc phát triển cao su và bảo đảm đời sống đồng bào vùng Tây Nguyên, Tây Bắc.

Đối với kế hoạch phát triển dự án cao su sang Lào, Campuchia, Thủ tướng đề nghị làm Tập đoàn phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận giữa hai Chính phủ về chương trình hợp tác đầu tư trồng 100.000ha cao su.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Lê Quang Thung báo cáo với Thường trực Chính phủ về kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2009 như  tổng diện tích cao su kinh doanh dự kiến đạt hơn 170.000ha, sản lượng chế biến dự kiến đạt 340.000 tấn và tiêu thụ dự kiến 330.000 tấn.

Tổng Giám đốc Lê Quang Thung cho biết Tổng doanh thu toàn Tập đoàn dự kiến đạt khoảng 11.100 tỷ đồng trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)