(Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: TTXVN)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản phê bình lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về những thiếu sót trong chủ trương mua 160 toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Văn bản nêu rõ, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã họp và có Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến chủ trương đầu tư, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Căn cứ Nghị quyết của Ban Cán sự, Bộ Giao thông Vận tải nghiêm khắc phê bình Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do có thiếu sót trong quá trình chỉ đạo việc xem xét nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng, trong ứng xử, trả lời cơ quan báo chí và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Hội đồng thành viên, Ban điều hành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiêm túc tổ chức kiểm điểm lại, với tinh thần thực sự cầu thị, nhìn nhận rõ những thiếu sót, khuyết điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân để rút ra bài học sâu sắc. Khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong thời gian tới.

Liên quan đến kết luận chỉ ra một loại các sai phạm về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên của Thanh tra Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, kết luận của Thanh tra Chính phủ thực hiện trong một quá trình thời gian dài và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải là thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra.

Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo với các Cục, Vụ và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiêm túc thực hiện các kết luận này với rất nhiều nội dung trong đó có cả xử lý tài chính, trách nhiệm của cá nhân, tập thể và đánh giá tổng thể tái cơ cấu cũng như là rà soát lại các cơ sở vật chất đất đai.

Thời gian Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo và xử lý trước ngày 5/10/2016./.