Phe chuan Chu tich, Pho Chu tich UBND tinh Son La va Hoa Binh hinh anh 1Ông Cầm Ngọc Minh. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, với tỉnh Sơn La, tại Quyết định 1198/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: bà Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016; ông Lò Minh Hùng, ông Nguyễn Quốc Khánh, ông Bùi Đức Hải, ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011-2016.

Với tỉnh Hòa Bình, tại Quyết định 1199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Bùi Văn Cửu, Bùi Văn Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Văn Chương, ông Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2011-2016./.
(TTXVN/Vietnam+)