Ngày 6/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 28/QĐ-TTg, phê chuẩn nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2004-2011.

Người được phê chuẩn là ông Nguyễn Huy Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, nguyên Bí thư Huyện ủy Chơn Thành./.