Phe chuan ket qua bau Chu tich, Pho Chu tich HDND tinh Cao Bang hinh anh 1Ông Triệu Đình Lê. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII đối với ông Triệu Đình Lê kể từ ngày 5/7/2021.

[Cao Bằng bầu các chức danh HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII đối với ông Nông Thanh Tùng và ông Hoàng Văn Thạch kể từ ngày 5/7/2021./.

(TTXVN/Vietnam+)