Phe chuan ket qua bau nhan su HDND hai tinh Son La, Binh Dinh hinh anh 1Ông Đoàn Văn Phi (thứ 2 từ phải qua) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 801/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thái Hưng, kể từ ngày 18/10/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 794 /NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Văn Phi, kể từ ngày 2/10/2019.

PV (TTXVN/Vietnam+)