Phe chuan ket qua mien nhiem Pho Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Dak Lak hinh anh 1Ông Nguyễn Hải Ninh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Tại Quyết định 736/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hải Ninh, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

[Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh]

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976 tại tỉnh Hưng Yên, từng giữ chức Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 7/11/2014, ông Nguyễn Hải Ninh được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, sau đó được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk./.

(TTXVN/Vietnam+)