Ngày 17/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung nhân sự lãnh đạo hai tỉnh Vĩnh Long và Cà Mau.

Theo đó, tại Quyết định số 96/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Văn Diệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2004-2011.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2004-2011, gồm các ông: Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long và Phan Anh Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, nguyên Bí thư Thành ủy Vĩnh Long.

Tại Quyết định số 98/QĐ-TTg, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Phạm Thành Tươi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau./.