Phe chuan Pho Chu tich Uy ban nhan dan tinh Dong Nai hinh anh 1Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sơn Hùng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Quyết định 1496/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai.

Trước đó, ngày 31/8/2021, Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với số phiếu bầu 75/76 đại biểu có mặt tại Kỳ họp, ông Nguyễn Sơn Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

[HĐND tỉnh Đồng Nai bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh]

Ông Nguyễn Sơn Hùng 56 tuổi, có trình độ Thạc sỹ Hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Sơn Hùng từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trảng Bom, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đến nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai gồm có 5 người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là ông Cao Tiến Dũng, 4 Phó Chủ tịch gồm ông Võ Văn Phi, ông Võ Tấn Đức, bà Nguyễn Thị Hoàng và ông Nguyễn Sơn Hùng./.

(TTXVN/Vietnam+)