Phe chuan Pho Chu tich Uy ban Nhan dan tinh Ninh Binh hinh anh 1Ông Phạm Quang Ngọc. (Nguồn: ninhbinh.gov.vn)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Quyết định 513/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Quyết định 512/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Chung Phụng, để nghỉ hưu theo chế độ./.

(TTXVN/Vietnam+)